Disclaimer Nice2stay

Beschikbaarheid en prijzen

Het aanbod is steeds vrijblijvend en geschiedt onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen. Alle vermeldingen op de website worden geacht te goeder trouw te zijn verstrekt en geschieden steeds onder voorbehoud van tussentijdse aanpassingen. Nice2stay is niet juridisch aansprakelijk voor kennelijke fouten en omissies op haar website. Komt u nochtans iets tegen dat niet correct is, dan stellen wij uw reactie bijzonder op prijs.

Content

Nice2stay draagt geen verantwoordelijkheid voor informatie op de website die is opgesteld op basis van gegevens van derden, waaronder maar niet uitsluitend informatie over toeristische trekpleisters en evenementen, alsmede gegevens van points of interest in de buurt van het

Technische beschikbaarheid

Nice2stay streeft naar een optimaal gebruik en bereikbaarheid van de website. Treft u een technische storing, dan kunt u er zeker van zijn dat Nice2stay deze zo spoedig mogelijk verhelpt.

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

Op alle via deze website te huur aangeboden accommodaties zijn de Algemene Voorwaarden van Nice2stay van toepassing. In een enkel geval heeft de eigenaar van de accommodatie nog eigen specifiek geldende voorwaarden. De inhoud van deze voorwaarden kunt u bekijken en/of downloaden. Op het volledige aanbod is tevens het Nederlands recht van toepassing.

Geografische kaarten

De website van Nice2stay maakt gebruik van Google Maps voor het weergeven van de ligging van het vakantiehuis en interessante punten in de omgeving. Deze kaarten dienen ter indicatie. Lees indien beschikbaar de huisbeschrijving voor informatie over locatie en ligging van de accommodatie. Het exacte adres van het vakantiehuis ontvangt u bij uw documenten ter voorbereiding van uw vertrek. Google Maps is vrijelijk beschikbare software van derden. Ondanks betrachte zorgvuldigheid heeft Nice2stay geen invloed op de juistheid van deze kaarten en de inhoud van de software.

Bescherming intellectueel eigendom

Deze website alsmede de inhoud ervan zijn het intellectueel eigendom van Nice2stay. Voor reproductie en/of distributie, ongeacht het medium, al dan niet voor commerciële doeleinden, is voorafgaande schriftelijke toestemming van Nice2stay vereist. Het gebruik van de merknamen en beeldmerken van Nice2stay is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Nice2stay.